ارز دیجیتال
اصطلاحات

ارز دیجیتال چیست؟

ارزهای دیجیتال به وجود آمدند تا معماری مالی را ساده تر کنند و تمام افراد دسترسی بدون محدودیت به خدمات مالی داشته باشند. بدون تردید برای اولین بار نیست که

مطالعه مقاله »

همه کاربران هیرادِکس میتوانند با لینک اختصاصی دعوت خود، دوستانشان را به هیرادِکس دعوت کنند و بسته به سطح کاربری، بین 20 تا 40 درصد از تراکنش های دوستان خود را به طورمادالمعر درآمد کسب کنند.