کارمزد

هیرادِکس از زمان آغاز فعالیت تاکنون، همواره سعی کرده است تا مناسب‌ترین نرخ کارمزد را به کاربران خود ارائه دهد. ازجمله اقدامات هیرادِکس به‌منظور به‌صرفه‌‌بودن و کاهش میزان کارمزدها می‌توان به‌ این‌ها اشاره کرد. شایان ذکر است هیرادِکس ذی‌نفع کارمزد برداشت تتر و تومان نیست.

  1. کاهش پلکانی‌کارمزد باتوجه‌به سطح کاربری

  2. کارمزد رایگان مبدل هیرادِکس

  3. کارمزد رایگان واریز و انتقال بانکی

  4. کارمزد ۰.۲۸درصد بازار هیرادِکس

  5. کارمزد رایگان انتقال تتر بین حساب‌های کاربری هیرادِکس

کارمزد معاملات بازار، فارغ از سطح کاربری، بصورت ثابت0.28از هر معامله است.

در معاملات زیر ۲۰۰ تتر در تبدیل آسان فارغ از سطح کاربری به صورت ثابت ۱ تتر کارمزد اخذ می‌شود.

سطح کاربری

سطح
حجم معاملات 30 روز گذشته
کارمزد معاملات
پاداش معرف

کاربر برنزی

کمتر از ۲,۰۰۰ تتر

معاملات 30 روز گذشته

0.49%

کارمزد معاملات

20%

پاداش معرف

کاربر نقره ای

بین ۲,۰۰۰ الی ۲۰,۰۰۰ تتر

معاملات 30 روز گذشته

0.45%

کارمزد معاملات

20%

پاداش معرف

کاربر طلایی

بین ۲۰,۰۰۰ الی ۱۰۰,۰۰۰ تتر

معاملات 30 روز گذشته

0.4%

کارمزد معاملات

25%

پاداش معرف

کاربر پلاتین

بین ۱۰۰,۰۰۰ الی ۵۰۰,۰۰۰ تتر

معاملات 30 روز گذشته

0.35%

کارمزد معاملات

25%

پاداش معرف

کاربر الماس

بین ۵۰۰,۰۰۰ الی ۱میلیون تتر

معاملات 30 روز گذشته

0.3%

کارمزد معاملات

30%

پاداش معرف

کاربر VIP1

بین ۱ میلیون الی ۲ میلیون تتر

معاملات 30 روز گذشته

0.2%

کارمزد معاملات

30%

پاداش معرف

کاربر VIP2

بین ۲ میلیون الی ۳ میلیون تتر

معاملات 30 روز گذشته

0.1%

کارمزد معاملات

40%

پاداش معرف

کاربر VIP3

بیش از ۳ میلیون تتر

معاملات 30 روز گذشته

0%

کارمزد معاملات

40%

پاداش معرف

** سطح کاربری راس 12 هر شب بروزرسانی می‌شود.

**خاطر نشان می‌کنیم معاملات انجام شده در بستر بازار هیرادِکس بر روی سطح کاربری تأثیری نخواهد داشت.

کارمزد واریز و برداشت در هیرادِکس

کارمزد واریز
تومان

درگاه پرداخت

رایگان
تتر

TRC20 - ERC20

رایگان
کارمزد برداشت
تومان

به ازای هر بازه ۱۰۰میلیون تومان

5/000 تومان
تتر

TRC20

2.5 تتر

ERC20

20 تتر

کارمزد برداشت تومان مربوط به کارمزد انتقالات بانکی است و هیرادِکس ذی‌نفع نیست.

کارمزد برداشت تتر مربوط به شبکه بلاکچین است و هیرادِکس ذی‌نفع نیست.

کارمزد برداشت تتر به آدرس‌های مقصد در هیرادِکس رایگان است.